Ovládáme armatury
MOTORQUE PRAHA s.r.o Laudova 1018, 163 00 Praha 6 Česká republika
tel: +420 235301590-1 mob: +420 603230131- e-mail: info@motorque.cz
    
Řada E s kuličkovým šroubem


Pohony (zvedáky) s kuličkovým šroubem lze díky vyšší účinnosti kuličkového závitu provozovat při vyšších rychlostech posuvu a vyšších výkonech než obdobné pohony se strojním závitem. Také jejich životnost je vyšší a k dosažení obdobného výstupního výkonu vyžadují menší příkon než pohony se strojním závitem. Výrobní rozsah je obdobný jako u pohonů se strojním závitem. Všechny metrické modely mají standardně zabudován bezpečnostní systém monitorující nadlimitní opotřebení kuliček a zajišťující, že při nenadálém selhání kuličkového systému zůstane náklad v původní pozici. V nabídce lze nalézt taktéž modely pro vysoké provozní zatížení.

 • Vyšší účinnost než u mechanických pohonů se strojním závitem
 • Delší životnost a rychlejší funkce než u pohonů se strojním závitem
 • Menší energetická náročnost než u pohonů se strojním závitem
 • Umožňuje synchronizaci více jednotek současně
 • Výkon od 10 kN do 500 kN
 • Dává maximální výkon v tahu i v tlaku
 • Možnost výběru až ze 40 modelů
 • Integrované bezpečnostní zařízení


Standardní provedení


 • Integrovaný bezpečnostní systém - standardní součástí konstrukčního řešení všech metrických modelů s kuličkovým šroubem, vyjma modelu E28501, je bezpečnostní systém, který jednak nepřetržitě monitoruje nadlimitní opotřebení kuliček a jednak zajišťuje fixaci polohy při nenadálém selhání kuličkového systému. Podrobnosti ke zmíněnému bezpečnostnímu systému lze nalézt v katalogu Power Jacks.
 • Vysoká rychlost - díky minimálnímu tření mezi šroubem a maticí lze některé modely provozovat až do rychlosti posuvu 6 m/min, při otáčkách šnekového hřídele 1800 ot./min, aniž by byl překročen jmenovitý výkon zařízení.
 • Přesné polohování - pozici lze kontrolovat s přesností na setiny milimetru.
 • Spolehlivý provoz bez dodatečných požadavků na čerpadla, ventily a jiné příslušenství.
 • Rovnoměrná rychlost posuvu
 • Vysoká účinnost zařízení - snižuje požadavek na příkon, takže je k dosažení daného posuvu nutno vynaložit sotva 2/3 výkon v porovnání s pohony se strojním závitem, což výrazně snižuje náklady na motor, hřídelovou spojku, adaptér, hřídel i kontrolní systém.
 • Minimální tření mezi šroubem a maticí výrazně prodlužuje životnost pohonu.
 • Vnitřní recirkulace kuliček zajišťuje hladký pohyb šroubu a brání průniku abrazivních částic.

Na přání


 • Dva převodové poměry jako standard.
 • Dvě různá stoupání závitu jako standard - jiná stoupání na přání.
 • Kuličkový šroub s předepnutou maticí snižuje axiální vůli šroubu, což je vysoce účinná obdoba nastavení vůle u pohonů se strojním závitem
 • Volitelné antirotační konstrukční provedení pro modely s posuvným šroubem.
 • Dodatečné vedení - celkově prodlužuje vedení šroubu a zvyšuje tím příčnou pevnost a pružnost šroubu.
 • Prachovka pro ochranu šroubu před prachem a mechanickými nečistotami
 • Provedení s třmenem na obou koncích pohonu, tj. jak na konci šroubu tak na opačném konci pohonu, je vhodné pro aplikace, u kterých je při posuvu šroubu žádoucí pohyb obou konců v kotevních čepech.